Investering i Albanien

Køb af fast ejendom


Udlændinge kan uden særlige formaliteter købe fast ejendom i Albanien.

Det albanske tinglysningssystem minder om det danske. Man skal se sig godt for og bruge en notar/advokat til alle formaliteter.

Det albanske banksystem er velfungerende og de albanske banker yder lån mod sikkerhed i fast ejendom.

Albanerne er bestemt ikke dårlige handelsmænd. De ved hvad fast ejendom er værd. Som man bl. a. også gør i Jylland.

Mere på f. eks. www.amantia-homes.dkAlbaniens hovedstad Tirana er i rivende udvikling - her byens centrale torv Skanderbeg Square

Vind, vin, solar mm - Investorer søges

Den albanske regering er altid på jagt efter investorer. Albanien klarer sig p.t. ikke så dårligt økonomisk, men internationale lån og privatiseringer finansierer en stor del af statens budget. Etableringer i landet er derfor yderst velkomne.

Den albanske regering anbefaler især følgende områder for udenlandske investorer: papir, glas, solar, vindenergi og landbrug.

Mange albanere efterspørger som lokale partnere danske investorer med erfaring og know-how indenfor vind- og solar energi med henblik på i fællesskab at opbygge disse nye energikilder.

Vinproduktion og især turisme er også nærliggende områder for investorer at se nærmere på.

KPMG i Albanien

KPMG brochure 2017 om investering i Albanien.

Se også "Albanian Investment Development Agency" www.aida.gov.al

FIAA - Foreign Investors Association of Albania

IAA - invest in Albania

Vigtige tal fra Instat.


Mere fra den albanske ambassade her!

Verdensbanken om Albanien.

             

En af de mange fine albanske strande.

Fra CIA 2012 The World Factbook

Exports:                                                                          
$921 million (2012 est.)
country comparison to the world: 161
$962.1 million (2011 est.)
textiles and footwear; asphalt, metals and metallic ores, crude oil; vegetables, fruits, tobacco
Italy 44.2%, Spain 9%, China 6.8%, Greece 4.9%, Turkey 4.7% (2012)
$4.234 billion (2012 est.)
country comparison to the world: 137
$4.461 billion (2011 est.)
machinery and equipment, foodstuffs, textiles, chemicals
Italy 34.9%, Greece 11.7%, China 7.5%, Turkey 5.6%, Germany 4.3% (2012)

Link til Verdensbanken om Albanien