Investering i Albanien

Køb af fast ejendom


Udlændinge kan uden særlige formaliteter købe fast ejendom i Albanien.

Det albanske tinglysningssystem minder om det danske. Man skal se sig godt for og bruge en notar/advokat til alle formaliteter.

Det albanske banksystem er velfungerende og de albanske banker yder lån mod sikkerhed i fast ejendom.

Albanerne er bestemt ikke dårlige handelsmænd. De ved hvad fast ejendom er værd. Som man bl. a. også gør i Jylland.

Mere på f. eks. www.amantia-homes.dk

Albaniens hovedstad Tirana er i rivende udvikling - her byens centrale torv Skanderbeg Square

Vind, vin, solar mm - Investorer søges

Den albanske regering er altid på jagt efter investorer. Albanien klarer sig p.t. ikke så dårligt økonomisk, men internationale lån og privatiseringer finansierer en stor del af statens budget. Etableringer i landet er derfor yderst velkomne.

Den albanske regering anbefaler især følgende områder for udenlandske investorer: papir, glas, solar, vindenergi og landbrug.

Mange albanere efterspørger som lokale partnere danske investorer med erfaring og know-how indenfor vind- og solar energi med henblik på i fællesskab at opbygge disse nye energikilder.

Vinproduktion og især turisme er også nærliggende områder for investorer at se nærmere på.

KPMG i Albanien

KPMG brochure 2017 om investering i Albanien.

Se også "Albanian Investment Development Agency" www.aida.gov.al

FIAA - Foreign Investors Association of Albania

IAA - invest in Albania

Vigtige tal fra Instat.

En af de mange fine albanske strande.

Link til Verdensbanken om Albanien